ASETİLEN GAZLAR

SEMBOL: C2H2                     
MOLEKÜL AĞIRLIĞI : 26 gr / mol
KAYNAMA NOKTASI: - 84C

Asetilen veya C2Hrenksiz, çok yanıcı bir gazdır.

KULLANIM ALANLARI
Optik spektrometrede enstrüman gazı olarak
Oksiyakıt (oksi asetilen) kaynağında, yanıcı gaz olarak.

NASIL ÜRETİLİR ?
Kalsiyum karbür ( karpit)’ ün su ile reaksiyonunda açığa çıkar.

TOP